SOTO

Osebni dnevnik!

 

Osebna redovalnica!

 

Vse na enem mestu!

 
 

Vse na enem mestu!

Pripravili smo nekaj delnih zajemov zaslonov s krajšimi opisi. Samodejno menjavo zaslonov lahko ustavite, če se z miško postavite na vsebino. Vsi osebni podatki so tvorjeni naključno.

 
 
 • Osebni dnevnik

  V osebnem dnevniku lahko učitelj dostopa do dnevnikov vseh oddelkov, ki jih poučuje. Različne barve označujejo izvedene ure, neizvedene ure, nadomeščanja, izredna nadomeščanja, združevanja in zaposlitve. Celotna delovna obveza je vidna na enem mestu, z možnostjo hitrega urejanja in brisanja zapisov.

 • Osebna redovalnica

  Učiteljeva osebna redovalnica je bila vedno njegov dragocen zaklad informacij o ocenah (vprašanja, ki jih postavi učencu/dijaku, kratki komentarji njegovih odgovorov, delne ocene), uspehu, napredku, tudi interesu in vedenju otroka. Pri izbiri kandidatov za ocenjevanje učitelja zanima ali ima otrok poseben status (status športnika, posebne potrebe, ipd.), ali ima napovedano ocenjevanje znanja pri drugih programskih enotah in podobno. Vsi ti podatki so zbrani na enem mestu v osebni redovalnici. Vas kdaj sredi postopka prekine zvonec? Nič hudega, v SOTO naslednjič nadaljujete točno tam, kjer ste ostali. Komaj čakamo, da vam predstavimo vse možnosti.

 • Načrt ocenjevanja znanja

  Načrt ocenjevanja znanja sledi veljavni zakonodaji in pravilnikom, zato so spremembe napovedanih ocenjevanj vidne. Določeni dnevi se dodajo vsem dijakom oddelka na osebni seznam napovedanih ocenjevanj, do katerega lahko dostopajo preko spleta. Dostop do teh informacij imajo tudi starši. V kolikor napovedano ocenjevanje še ne izpolnjuje vseh pogojev, za zapis v dnevnik, vas SOTO na to opozori.

 • Redovalnica oddelka

  Redovalnico oddelka že poznate. Na voljo je vsem učiteljem, ki poučujejo oddelek. Redovalnica oddelka je ob koncu šolskega leta na voljo v elektronski obliki, ki je primerna za tisk. Vključuje tudi opombe povezane s popravljanji in ostalim, tako kot v starih dobrih časih.

 
 
 

Elektronski švicarski nož

SOTO je pravi elektronski švicarski nož. Tu najdem podatke o uspehu v oddelkih, obisku pouka, pedagoškem procesu, dijakih, učiteljih, ki poučujejo v oddelkih ... SOTO mi omogoča hitro in učinkovito pridobivanje podatkov, ki jih potrebujem. Najboljše pri vsem je, da je na voljo kadar koli in kjer koli. Tako prihranim čas, predvsem pa lahko veliko dela opravim doma oziroma tam, kjer mi najbolj ustreza.

Vid Burnik, vodja programskega učiteljskega zbora SSI in koordinator projektnega dela oddelkov EGD

Zanesljivost

Kot učiteljica in razredničarka se velikokrat znajdem v situacijah, ko je potrebno hitro in premišljeno odreagirati. V takšnih trenutkih se lahko z gotovostjo zanesem na E–šolo, ki mi nudi preglednost podatkov, ažurnost informacij ter je enostavna za uporabo. Je praktična in postala je nepogrešljiv pripomoček pri mojem delu. E–šola mi prihrani ogromno časa, omogoča pa mi tudi opravljanje dela za šolo doma.

Vida Strašek Čokl, prof. zgod. in geo.

Enostavna uporaba

Večina računalniških programov, narejenih v pomoč učitelju mi je bila sprva tujih in morala sem prilagoditi svoj način dela logiki njihovega delovanja. S sistemom SOTO je drugače. Ko vstopim v učilnico in se prijavim v SOTO, sem točno tam, kjer moram biti: odpre se oddelek, ki ga imam takrat na urniku. Vpišem učno temo, izberem manjkajoče in "papirologije" je konec. Za vpis porabim le dve minuti, zato lahko več časa namenim poučevanju in vzgoji dijakov. Najbolj všeč pa mi je, da od kar uporabljam SOTO ne potrebujem svoje redovalnice, dodatnih beležk, opomnikov, ipd., saj imam vse to zbrano v sistemu SOTO.

Urška Močnik, prof. kemije in fizike

Vse, kar potrebujem

SOTO mi zagotavlja vse, kar potrebujem. V tem šolskem letu sploh nisem imela fizične redovalnice, vse mi omogoča e-redovalnica. Tako lahko napovem ustna ocenjevanja, si zabeležim vprašanja, ki jih je dobil posamezni dijak, na pisna ocenjevanja me opozorijo načrtovane aktivnosti iz mrežnega načrta. Vsaka ocena ima svojo zgodovino in sledljivost.

Tatjana Goršek, univ. dipl. inž. živ. tehn.