SOTO

Od kolegov informacije pridobim.

Za dijake z lahkoto ažurno skrbim.

Staršem vse lažje obrazložim ...

 
 

Kako olajšamo delo razredniku?

Pripravili smo nekaj delnih zajemov zaslonov s krajšimi opisi. Samodejno menjavo zaslonov lahko ustavite, če se z miško postavite na vsebino. Vsi osebni podatki so tvorjeni naključno.

 
 
 • Obrazci in listine

  S SOTO boste obrazce in listine tiskali z veseljem. Vsi dokumenti se lahko prilagodijo grafični podobi šole. Dokumenti se samodejno številčijo, vsi izdani dokumenti pa se hranijo v certificiranem dokumentacijskem sistemu. Tako je vedno na voljo natančna kopija izdanega dokumenta - tudi, če se podatki v sistemu SOTO spremenijo! Edini omogočamo tudi tvorbo personalizirane Europass priloge v visoki kvaliteti. Nekaj dodatnih vzorcev: redovalnica, potrdilo o vpisu, prevzemni list, obvestilo o uspehu med šolskim letom, letno spričevalo, spričevalo o zaključnem izpitu.

 • Pregled ocen

  Razrednik ima v vsakem trenutku na voljo hiter pregled nad ocenami celotnega oddelka. V primeru popravljanja ocene, je ob prehodu z miško na voljo celotna zgodovina ocenjevanja posamezne teme, vključno z datumi, neuspešnimi poskusi, izogibanjem ter javnimi opombami učitelja. Prikazani so tudi statusi dijaka in informacija, ali je bilo ocenjevalno obdobje negativno ali neocenjeno ...

  Caption 2
 • Pregled izostankov

  Hiter dostop do izostanov za celoten oddelek ali podrobnejši pregled za posameznega dijaka. SOTO podpira različne vrste izostankov, ki se prilagodijo potrebam šole. Dodatno omogoča hitro zabeležko ostalih posebnosti, kot so zamude in prisotnost brez zahtevane opreme.

 • Opravičevanje

  Postopek opravičevanja smo izpopolnjevali na osnovi večletnih primerov iz prakse. V tem primeru ne velja trditev, da slika pove več od besed. Povabite nas, da vam delovanje predstavimo v živo.

  kuywEG YAFUGW EYUG FOUYG AWROUYGF OQ UQROQ UYQG OYAG YU OAGY OGOYUAG ROGYQOYUG OQRGFOUGR OUGIFWREO GO OQUYGER OGO Q
 • Realizacija oddelka

  Razrednik ima hiter vpogled v trenutno realizacijo oddelka, tako za module kot programske enote. V podrobnem prikazu je na voljo realizacija vseh programskih enot z obravnavanimi temami. Pri programskih enotah, kjer sodeluje več učiteljev, je na voljo realizacija glede na tip ure (predavanja, vaje, praksa) in prikaz realizacije za skupine dijakov.

 • Urejanje dijaka

  Skladno s pravicami dostopa lahko zaposleni na enem mestu urejajo vse podatke, povezane z dijakom. Razrednik lahko dostopa le do svojega oddelka, svetovalna delavka pa lahko ima dostop do vseh oddelkov. Ostale inovativne rešitve, ki vam bodo bistveno olajšale pripravo seznamov ter iskanje in urejanje dijakov, vam z veseljem predstavimo v živo.

 • Razrednikovo poročilo

  Razrednik ima v vsakem trenutku na voljo podatke o trenutnem stanju v oddelku. Ob koncu ocenjevalnega obdobja (pa tudi na preglednih pedagoških konferencah) tako ni dodatnega dela.

  Vodstvo šole lahko izbere skupno poročilo oziroma poročilo za posamezni program, smer ali oddelek. Povsod so na voljo različne kombinacije, na primer, vsi 1. letniki določene smeri, vsi letniki izbrane smeri ...

 
 
 

Pozitiven odziv dijakov

V šolskem letu 2009/10 sem postal razrednik “problematičnega” prvega letnika. Dekleta in fantje so bili čisto o.k., zmogli so tudi pot do šole, praga pa nekateri po več dni niso prestopili. Njihovi starši so bili na robu obupa. Čeprav so se oglasili ali poklicali vsakič, ko sem imel govorilno uro, in sem jim bil na voljo tudi izven uradnih ur, izostajanja nismo uspeli zajeziti.  Vključitev v SOTO je prišla kot naročena. Ob koncu pouka sem izvedel kratko anketo. Da so starši SOTO sprejeli dobro sem vedel, me je pa presenetil zelo pozitiven odziv dijakov, ki jih je zavedanje, da jih lahko imajo staši na očeh tudi, ko jih ni zraven, na nek način osvobodilo “špricanja” in to je marsikomu rešilo šolsko leto.

Aleš Brod, prof. zgodovine in sociolog kult.

Stiki s starši

Razredniki imamo skoraj vsakodnevno stike s starši, ki imajo možnost elektronskega spremljanja dijakove odsotnosti in mrežnega načrta ocenjevanja znanja. Sistem SOTO tako namesto nas posreduje staršem aktualne informacije, zato je zanemarljivo malo neopravičenega izostajanja dijakov, poleg tega pa se lahko s starši takoj lotimo reševanja različnih težav.

mag. Natali Borinc, dipl. slovenistka in prof. zgodovine

Ne bi zamenjala za star dnevnik

Kot razrednik operiram z mnogimi podatki, pišem zapisnike, vodim evidenco pogovornih ur... V sistemu SOTO je delo zelo poenostavljeno.  Čeprav nisem ravno mojster računalništva, dela v sistemu SOTO ne bi zamenjala za star dnevnik.

Andreja Miklavc, prof.

Pri sistemu SOTO mi je všeč

 • da se skuša prilagoditi načinu dela, hkrati pa ne zgubi funkcij, ki omogočajo hitro in zanesljivo delo
 • da je dovolj en vnos in se posodobi povsod, nikoli ni potrebno vnašati 2x,
 • da izdela statistiko,
 • da lahko vsak opravi delo neodvisno od drugega,
 • da je vedno dostopna,
 • da dostopa ne računa v vrtoglavih zneskih staršem.

Nina Lobe Selič, profesorica matematike

Adijo stari časi

Ob elegantni uporabi sistema SOTO se rada spominjam starih časov in podoživljam vsa zoprna iskanja redovalnic pri kolegih, ko sem jih nujno potrebovala. Na pripravo poročila oziroma statistike ob ocenjevalnih obdobjih raje sploh ne pomislim. SOTO uvrstim na vodilno mesto razbremenitev številnih administrativnih del učitelja.

Lidija Tolič Vidrgar, prof.